Məlumatlar bazasının qurulması və idarə olunması


İnformasiya Texnologiyalarının qloballaşması fonunda dünyada saxlanılan və ötürülən məlumatların elektronlaşması böyük məlumat (BİGDATA) həcmi yaradır. Bir çox iri şirkətlərin qarşılaşdığı böyük məlumat idarəolunması problemlərində Soft-Group Azerbaijan koandası ixtisaslaşmış mütəxəssisləri və təcrübəsi ilə müxtəlif həllər təklif edir. Böyük məlumatların idarə olunması zamanı şirkətimiz məlumat konfidensiallığı, məlumatların təhlükəsizliyi barəsində müştərilərinə zəmanət verir.

Sözü gedən məsələlərdən başqa Soft-Group Azerbaijan şirkəti müxtəlif məlumat bazalarının qurulmasını və idarə olunmasını həyata keçirir. Bu zaman istifadə olunan məlumat email platformaları dünyanın hegemon məlumat bazası vendorlarının – Microsoft, Oracle, MySQL, Firebird, Netapp, Big Data , Apache, platformaları istifadə olunur. Şirkətimizin yüksəkixtisaslı mütəxəssisləri müxtəlif həllər üçün 24/7 texniki xidmət göstərir.